Stopy bosých nohou ve sněhu prý přivádějí Josemaríu Escrivu k myšlence, aby v první polovině 20. století založil Opus Dei. Někteří členové této organizace jsou pak údajně oporami fašistických režimů. Jsou tito extremisté jen zbloudilými ovečkami, nebo je Opus Dei radikální politické hnutí, jež se snaží ovládnout svět? Má své vyslance i v Nejvyšším soudu USA, jenž rozhoduje o vůdci Spojených států?

Severošpanělské město Logroño leží pod závějemi. Mladičký kněz JOSEMARÍA ESCRIVÁ (1902 -1975) však celý hoří, jak je rozrušen. V zimě roku 1918 se zastavuje uprostřed ulice a zírá na stopy bosých nohou ve sněhu. „Bůh mě volá’, abych mu sloužil,“ myslí si chlapec. Vzhlíží k muži, který za sebou otisky nechává – má na sobě kutnu, jež připomíná prostý oděv mnichů. Ztrácí se Josemaríovi mezi vločkami světec? Kdo jej vlastně inspiruje, aby o deset let později založil hnutí, jež možná bude ovlivňovat nejvyšší světovou politiku? „Chtěl být nejlepší. Escrivá vždy říkal, že se zajímá o aristokracii, krev, inteligenci a peníze. Protože pro Boha je dost dobré jen to nejlepší“ svěřuje se později VLADIMÍR FELTZMAN, který byl mezi lety 1963 -1985 členem Opus Dei. Toto sousloví znamená latinsky „Dílo Boží“. Nevydává se ale jeho zakladatel spíše po stopách ďábla?

ČÍM SI ZÍSKÁVÁ STOUPENCE?

„Lidé, které potřeboval museli být chytří, mít dobré kontakty, být vzdělaní, potenciální vůdci,“ uvádí současná britská spisovatelka NOAM FRIEDLANDER. Zajímá se Escrivá o „dobré kontakty“, neboť se chce vyšplhat do nejvyšších pater společnosti a dosadit „potenciální vůdce“ do vedoucích pozic ve španělském státě? Co přitahuje talentované, učené a úspěšné osobnosti, že se stávají Josemaríovými následovníky? Jsou dny, kdy prý Escrivá nic nejí ani nepije a umrtvuje své tělo, když se mlátí důtkami a navléká si cilici (řemen s kovovými ostny, jež se zabodávají do masa). Tak bolestivý styl života není nic lákavého, jistě tedy svým žákům nabízí i něco nesrovnatelně atraktivnějšího! Snad moc? Jde přece o perspektivní inteligentní lidi, kteří by neztráceli čas s masochistickým podivínem, kdyby nedostali nějaké záruky, že se jim to vyplatí!

DĚDICI JSOU NEPŘÍPUSTNÍ?

Na počátku 30. let minulého století je údajně Escrivá „znovuosvícen“, načež přijímá do Opus Dei i ženy. Podle Feltzmana jsou jedny oděny do bílých rouch, musejí spát na hrubých deskách a nesmějí chovat děti, aby nezatoužily stát se matkami. Další členky sdružení nosí zelený oděv a je jim vše povoleno, protože jsou prý „tvrdé a necitlivé“. Není snad žádoucí, aby vyznavačky měly potomky? Jejich majetek by pak připadl organizaci, a nikoli dědicům.

OBYČEJNÍ FARÁŘI VARUJÍ

Podle americké spisovatelky Penny Lernoux (1940 -1989) členové Opus Dei po roce 1939 pronikají do španělské vlády. Patří prý mezi ně i ministr obchodu ALBERTO CALVO (1914 -2001) či šéf španělské banky HARIANO RUBIO (1931 -1999). Vyznavači Opus Dei údajně nakonec zcela řídí španělskou ekonomiku. Zemi oficiálně vede generál FRANCISCO FRANCO (1892 – 1975), který zaštiťuje ‚ rofašistický režim, a římský katolicismus se stává státním náboženstvím. Přitom ale právě tehdy někteří kněží varují rodiče, aby uchránili své děti před Opus Dei! Tuší snad obyčejní farmáři, že záhadná organizace není „Dílem Božím“ ale „dílem zla“? Josemaríovi muži prý kontrolují minimálně třetinu vysokoškolských kateder. Přemlouvají zde nejschopnější studenty, aby vstoupili do Opus Dei?

DÝKY SE SVASTIKAMI

Po válce prý v Římě rakouský katolický biskup ALOIS HUDAL (1885-1963) shání pasy Červeného kříže a víza do jihoamerických států, aby pomohl válečným zločincům utéci před spravedlností! Hudal údajně vytváří „krysí díry“, tedy únikové cesty například pro organizátora holokaustu ADOLFA EICHMANNA (1906 -1962) či morbidního lékaře Josefa Mengeleho(1911 -1979). Když kontroverzní biskup zachraňuje nacistické darebáky, činí tak coby poslušný člen Opus Dei? „V římském ústředí Opus Dei se za skleněnou stěnou nachází schránka, do jaké se ukládaly ostatky bojovníků. Byly tam i dýky se svastikami,“ vypráví Feltzman. Nože s hákovými kříži prý již z truhly zmizely. Když se na ně Feltzman ptá jakéhosi vatikánského funkcionáře, dozvídá se: „Ti muži bojovali za to, čemu jsme věřili.“ Sám Escrivá je podle svých posluchačů k Hitlerovi smířlivý: „Nemohl zabít šest milionů Židů, mohly jich být maximálně tři miliony.“ Snaží se Josemaría zlehčit nacistická zvěrstva, neboť na nich má také podíl?

CO MÁ NA STAROST EVITA?

Opus Dei expanduje do Británie, Itálie, Francie, Německa a dalších evropských států. Pozornost však upoutává především v Latinské Americe. Udržuje při životě režimy v Chile či Argentině, jež jsou někdy označovány za fašistické? První dáma Argentiny, slavná Evita Peron (1919 -1952), přijíždí v roce 1947 do Španělska, kde se setkává s fašistou Franciskem Frankem. Pak se přesouvá do Vatikánu a vzbuzuje podezření, že zde spoluorganizuje útěk poražených nacistů z Evropy Mnoho Hitlerových nohsledů přitom nalézá azyl právě v Argentině – mezi nimi i Mengele či Eichmann, který tu dokonce pracuje pro vládu! „Politický vliv seňory Peron je možná silnější než jejího manžela – oficiálního prezidenta,“ píší americké noviny New York Times. Drží nad nacistickými psanci ochrannou ruku právě Evita? Spoluvytváří „krysí díry“ společně s Opus Dei? Její muž je v roce 1955 ve své vlasti svržen a právě tajuplná organizace mu údajně v roce 1973 pomáhá zpět na vrchol!

KDO STOJI ZA PINOCHETEM?

„Opus Dei je v Latinské Americe spojováno s diktátorskými režimy, popravčími četami a politikou útlaku,“ říká Lee Cornie z Torontské univerzity v Kanadě. Hovoří rovněž o Chile, kde údajně Opus Dei v roce 1973 zajišťuje moc diktátorovi Augustu Pinochetovi (1915-2006), který pak nechává mučit a likvidovat své politické odpůrce? Pinochet rovněž schvaluje Ústavu, jež je podle některých právníků postavena na hodnotách Opus Dei. Činovníkům Josemaríovy organizace prý prezident svěřuje ministerstvo školství. „Nábor na univerzitách a umísťování členů Opus Dei na vlivné pozice je chápáno jako klíč k budování hnutí,“ domnívá se Friedlander. Pouští Pinochet čle­ny Opus Dei do vedoucích pozic ve státě, neboť tomuto sdružení vděčí za svou veleúspěšnou ka­riéru?

PROČ ODMÍTÁ ANTIKONCEPCI?

Podívejme se ještě jednou do Ev­ropy, kde Escrivá možná získává velký vliv ve Vatikánu! „Výsled­kem jednání koncilu bylo, že se církev rozhodla potvrdit základní aspek­ty Opus Dei,“ píše se ve zprávě z Druhého vatikánského koncilu v roce 1965. Podle mnoha účast­níků konference je autorem hlav­ních myšlenek koncilu Escrivá! Ten razantně nesouhlasí s papežskou encyklikou Humanae Vitae (Lidský život) z roku 1968. Pro zakladatele Opus Dei je prý doku­ment příliš benevolentní, pokud jde o antikoncepci. Na jeho stranu se tehdy staví mladý polský du­chovní, který navštěvuje římskou centrálu Opus Dei. Je jím Karol Wojtyla (1920 – 2005), budoucí papež Jan Pavel II. Je snad i on stoupencem této organizace? Nechává Opus Dei otrávit Jana Pavla I. a dosazuje na jeho místo loajálnějšího Jana Pavla II.? A pomáhá nový papež Lechu Walesovi svrhnout polskou vládu?

WOJTYLA: JSTE SVĚTEC!

Naposledy se prý Karol Wojtyla setkává s Josemaríou 25. červ­na 1973. Podle biskupa ÁLVARA DEL PORTILLA (1914 – 1994) spolu hovoří o nadpřirozených věcech a o tom, jak dobře se Opus Dei vede v posledních letech. Prozrazuje snad Escrivá polské­mu duchovnímu, odkud dostává instrukce, jak vést hnutí? „Vy jste světec!“ provolává prý Wojtyla několikrát, zatímco uctivě po­slouchá svého společníka. „Ne, vy mě neznáte – jsem jen ubohý hříš­ník,“ reaguje údajně Escrivá. Tuší snad, že jeho inspirace nepřichází z nebes, nýbrž takříkajíc z pekel? Možná začíná mít strach o svou duši. Podle římsko-katolické círk­ve ovšem jde do ráje každý, kdo je prohlášen za svátého. Escrivá umírá 26. června 1975. Postarají se jeho následovníci, aby byl svato­řečen? Do cesty se jim ale možná snaží postavit tehdejší papež Jan Pavel I. (1912 -1978)!

PODEZŘELE BRZKÁ SMRT

Svatý otec se ve svém úřadu uvádí jako reformátor. Jakmile je 26. srpna 1978 zvolen hlavou církve, začíná sepisovat nové encykliky, které jsou ovšem ve Vatikánu považovány za příliš volnomyšlenkářské. Chce Jan Pavel I. zcela tolerovat antikoncepci? Nebo snad chce udělat pořádek v IOR – Instituti církevních záležitostí čili Vatikánské bance? Než ale papež stačí cokoli zveřejnit, kardinál JEAN-MARIE VILLOT (1905 -1979) konstatuje 28. září 1978 v pět hodin ráno jeho smrt. Údajně přesně v tuto dobu přijíždějí do Vatikánu balzamovači! Pokud jsou ale přizváni dříve oni než lékaři, něco tu nehraje! Zástupce vedoucího vatikánských zdravotníků, doktor RENATO BUZZONATI, prý totiž přichází až v šest hodin. Proč není povolán hlavní lékař, profesor MARIO FONTANA? Možná Buzzonatimu nevadí, že mizí papežovy brýle, papuče i jeho poslední vůle!

PAPUČE – ZTRACENÝ DŮKAZ VRAŽDY?

Někteří komentátoři se domnívají, že si Jan Pavel I. pozvracel bačkory, a na nich tak mohl utkvět jed! Byl nebožtík sprovozen ze světa, protože chystal v církvi revoluci? „Buzzonati konstatoval smrt, aniž by vystavil úmrtní list,“ upozor-ňuje Noam Friedlander. Sekretáři pak údajně odnášejí papežovy dopisy, poznámky a knihy! Jsou snad v písemnostech pasáže, jež mají zůstat skryty před veřejností? „Villot zařídil, aby bylo balzamování provedeno téhož večera, což byl postup velmi neobvyklý a nelegální“ protestuje Friedlander. Podezřelý je také příkaz, aby balzamovači nevyjímali z těla žádný orgán ani neodváděli krev. Přitom i „malé množství krve by vědcům stačilo na odhalení jedu,“ myslí si britský spisovatel DAVID YALLOP (*1937). K dovršení všeho Buzzonati konstatuje, že šestašedesátiletý muž zemřel na infarkt. To ovšem přátelé i příbuzní Jana Pavla I. odmítají!

JAK SKONAL SVATÝ OTEC?

„Nikdy jsem o jeho zdraví neslyšel nic negativního,“ oponuje kardinál ALOÍSIO LORSCHEIDER (1924 – 2007) a ještě na konci 20. století se nechává slyšet, že „případ zůstává otevřen“. Kanadský spisovatel ROBERT HUTCHISON naznačuje, že Jan Pavel I. chtěl zřejmě odvolat preláty, kteří jsou „nezbytní pro naplnění plánů Opus Dei“. Organizace má prý tyto cíle: kontrolovat vatikánské finance a zajistit, aby byl Escrivá svatořečen. Dosazuje Opus Dei na papežský stolec Karola Wojtylu jako Jana Pavla II.? Ten jako hlava církve ostře odsuzuje antikoncepci, přičemž tento postoj označuje za neomylný a neměnný. Navíc velice hbitě prohlašuje Josemaríu za svátého!

BLESKOVÉ SVATOŘEČENÍ

Děje se tak na nátlak Opus Dei? Josemaríovi je přiznáno přízvisko „svatý“ už v roce 2002, tedy jen 27 let po jeho smrti. Přitom například u ANEŽKY ČESKÉ trvá stejný proces 707 let! Je třeba proceduru uspěchat, dokud veřejnost neví o pravé podstatě Opus Dei? Už v roce 1992 je přitom Escrivá blahořečen, což znamená, že mu mohou být například zasvěcovány kostely. „ Tehdy se v Římě shromáždil dav skoro 300 000 příznivců Opus Dei včetně 200 biskupů,“ vypočítává Noam Friedlander. Opus Dei si údajně „kupuje Řím“, když její členové obsazují nejhonosnější apartmány italské metropole! Ovládají i Vatikánskou banku?

KONEC BANKÉŘE BOŽÍHO

„Vím jistě, že Opus Dei využívalo služeb Banco Ambrosiano, protože když jsem byl jeho členem, nosil jsem tam naše peníze,“ vzpomíná Feltzman. Předsedovi milánské banky Ambrosiano ROBERTU CALVIMU (1920 -1982) se přezdívá „Bankéř Boží“, protože prý udržuje těsné kontakty s Vatikánem. Zároveň je obviněn, že nelegálně posílá miliony dolarů mimo Itálii. 17. června 1982 je nalezen s oprátkou kolem krku, visící pod Blackfrierským mostem v Londýně! V kapsách má plno těžkých šutrů… To už v bance Ambrosiano chybí asi 1,3 miliardy dolarů! „Většina pohřešovaných milionů zmizela ze země přes Vatikán,“ uvádí Friedlander. „Můj otec byl zavražděn, aby se Opus Dei nedostalo k moci,“ domnívá se CARLO CALVI, syn mrtvého finančníka.

OSVOBOZUJE VÝCHODNÍ EVROPU?

„A ze stejného důvodu se 13. května 1981 atentátník pokusil zabít Jana Pavla 11.“ pokračuje Carlo Calvi. Má snad Opus Dei v 80. letech minulého století ve své moci celý Vatikán? Kam ale potom přeposílá omračující prostředky z banky Ambrosiano? Právě nyní vrcholí studená válka – zápas mezi kapitalistickým Západem a komunistickým blokem, do nějž patří i Československo či Polsko. Podle Roberta Hutchisona nyní Vatikán štědře financuje opoziční hnutí Solidarita právě v papežově vlasti. David Yallop tvrdí, že demokraté v Polsku takto prý dostávají přes 100 milionů dolarů. Faktem je, že se jim v roce 1989 daří diktátory ve své zemi svrhnout a následně se bortí totalitní režimy i v sousedních státech. Jsou za pádem komunismu ve východní Evropě také peníze od Opus Dei?

DOBYVATELÉ AMERIKY

Escrivá toužil dobýt pro Krista celoplanetární impérium. Jsou jeho pokračovatelé pouhými misionáři? „Na začátku nového tisíciletí mělo Opus Dei členy v mexických, argentinských a chilských vládách a na mocenských postech, což platilo i pro zbytek Jižní Ameriky,“ konstatuje Noam Friedlander. Latinská Amerika nepatří mezi nejbohatší části naší planety. Ovládá ji Opus Dei, aby odsud proniklo do Spojených států? ,,Jsme si vědomi přítomnosti Opus Dei v mnoha univerzitách po celé zemi“ připouští DONALD McCRABB z Katolické univerzitní asociace v USA. Již jsme se setkali s názorem, že organizace nabírá na vysokých školách nadané osobnosti, které se pak dostávají na vedoucí pozice ve státě. Pronikli agenti Opus Dei také do amerických bezpečnostních služeb?

CIA, FBI, NEJVYŠŠÍ SOUD USA

CIA prý v roce 1973 podporuje Pinochetův převrat. Anebo pod jejím jménem v Chile operuje Opus Dei? K němu údajně patří Louis Freeh (*1950), na přelomu století ředitel FBI. Alespoň to tvrdí respektovaný politický komentátor, Američan Gore Vídal (*1925). Podezření padá i na arbitry Nejvyššího soudu USA, Antonia Scaliu (*1936) a Clarence Thomase (*1948). Ti se prý do roku 2001 scházejí při latinských mších v ortodoxním katolickém kostele s agentem FBI Robertem Hanssenem (*1944). „Hanssen mluvil o náboženství neustále… Věčně mě přesvědčoval, abych s nim šel na setkáni Opus Dei…,“ vybavuje si americký spisovatel James Bamford (*1946). Přetahuje Hanssen na svou stranu soudce Scaliu s Thomasem, aby následně poslali George W.  Bushe (*1946) do Bílého domu?

KDO ROZHODL AMERICKÉ VOLBY?

Může vůbec Opus Dei ovlivnit prezidentské volby ve Spojených státech? Ty jsou přece demokratickou zemí! V roce 2000 získává demokrat AL GORE (*1948) 48,4 procenta hlasů, oproti 47,9 procenta republikána George W. Bushe. Navíc v některých obvodech, kde mají demokrati tradičně velkou podporu, je mnoho hlasovacích lístků vyhozeno, protože jsou údajně neplatné! Al Gore si přeje, aby byly tyto karty znovu pečlivě zkontrolovány. Nejvyšší soud USA však žádost zamítá a rozhoduje, že v americkém volebním systému je vítězem George W. Bush! Ten se především v názorech na sex shoduje s Vatikánem! Je proto oblíbencem Opus Dei? „ V Americe jsme posedlí spiknutími, protože kolem nás k tolika spiknutím dochází“ tvrdí Gore Vidal: „Byli jsme svědky toho, jak se spikl Nejvyšší soud, aby připravil o prezidentský úřad populárního vítěze voleb.“

ŠPATNÁ POVĚST TAJNŮSTKÁŘŮ

„ Členové Opus Dei jsou svobodní jedinci – i ti, kteří jsou v politice,“ podotýká ANDREW SOANE, tiskový mluvčí Opus Dei: „Nechlubíme se zásluhami žádného prospěšného státníka, ale zároveň neneseme zodpovědnost za politika špatného.“ Kritici hnutí ale pochybují. „Slyšel jsem, že nesmějí dělat nic, co neschválí jejich duchovní vedoucí,“ je znepokojen Donald McCrabb. „Je to totalitární sekta, jež tají svou podstatu,“ ztěžuje si bývalý člen Opus Dei John Roche. Jsou podobná obvinění jen pomluvami? V 60. letech 20. století vede venezuelské členky Opus Dei Maria Tapia. Ta svým svěřenkyním povoluje, aby si samy zvolily, za jakým knězem budou chodit ke zpovědi, načež je předvolána do Říma. Tam ji údajně Escrivá trestá za „porušení disciplíny“. „Jsi špatná žena! Zatracená žena… Děvko! Svině!“ křičí údajně Josemaría na ženu… Komu vlastně patřily stopy v zasněženém Logroňu, jimiž se Josemaría Escrivá nechal vést k založen Opus Dei?

Mohlo by vás také zajímat