Drogy aneb vstupenka do pekel – 1. díl: LSD

O LSD (trip či papír) slyšel snad každý z nás. Jedná se o jednu z nejznámějších polysyntetických drog, která kdy byla rozšířená po celém světě a to ať už od hippies až po mnoho a mnoho umělců.

Největší rozmach této drogy byl v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy ji užívalo v oné době obrovské hnutí hippies a takto se dostala do povědomí širšímu spektru potenciálních zákazníků. Kromě obyčejných zákazníků začaly mít o LSD zájem i různé armády světa včetně té naší. Už jen tato skutečnost ukazuje na význam Diethylamid kyseliny lysergové, což je její chemický název.

Účinky této látky jsou různé a liší se hlavně podle psychického rozpoložení pacienta, ale globálně se jedná o změnu vnímání reality a času, umělcům slouží jako zdroj inspirace a podobně, ale největší ,,výhodou,, je její nenávykovost, účinnost již při velmi malém množství a nemožnost předávkování, což z ní dělá na první pohled ,,bezpečnou,, drogu, ale změny vnímání při řízení auta častokrát vedou k nehodám a při užití drogy těhotnou ženou může dojít k potratu.

Pokud si při přečtení těchto řádků říkáte, že byste si tuto drogu mohli vyrobit a vyzkoušet, musím vás vyvést z omylu. LSD se může vyrábět jen v laboratořích a s profesionální technikou, takže jeho domácí výroba je takřka nemožná. Pokud vás stejně zajímá v jakých formách je k dostání, tak se nejčastěji jedná o tzv. papírky, které jsou napuštěny touto látkou a které se užívají orálně. Užívání a obchodování s touto látkou je v ČR nelegální, takže vám nedoporučujeme látku zkoumat jinak než v knihách a článcích.

Bad trip

Určitě jste někdy slyšeli toto slovní spojení a možná příbližně víte, co znamená. Je to drogový zážitek, při kterém prožíváte velmi depresivní stavy. Paranoia či schizofrenie u bad tripu je zcela normální. Nápady na sebepoškození či dokonce sebevraždu Vám můžou vážně vrtat hlavou. Obvykle není bad trip způsoben nekvalitní dávkou, ale špatnou životní situací člověka, depresí či nepříjemným prostředím. Tento nepříjemný zážitek je ještě prohlubován tím, že Vám může připadat nekonečný. Myslíte si, že už ho prožíváte několik týdnů, ale přitom to je jen několik hodin. Trip umocňuje Vaše pocity, což ale neznamená, že když jste zrovna se vším naprosto spokojení, nemůže se Váš výlet do světa fantazie zvrhnout v tento hrozivý zážitek.

Pokusy s LSD na vojácích Československé lidové armády:

YouTube video

Ukázka toho, jak LSD funguje v praxi:

YouTube video

Tento příspěvek se týkal těchto témat:

Drogy aneb vstupenka do pekelKonzum

Další zajímavé příspěvky