Pokud tě baví rap, jehož texty se zabývají konspiračními teoriemi, pak v žádném případě nesmíš přehlédnout, natož už vůbec ne přeslechnout, jméno Genocide!

Genocide (skutečným jménem Jusuf Dzilic) se narodil roku 1984 v Bosně, na území bývalé Jugoslávie. Jako malý vyrůstal ve městečku Zvornik, které se stalo v průběhu jedné z nejkrvavějších válek v Bosně prvním místem, kde proběhly rozsáhlé vraždy v duchu etických čistek celé muslimské populace. Ve svých pouhých osmi letech, tehdy v roce 1992, kdy nepřátelé obsadili toto dříve tak krásné multikulturní město, se stal svědkem neskutečného krveprolití a násilného ostřelování města, byl malý Jusuf lapen jako válečný zajatec.

YouTube video

Tak jako každý uprchlík, snažící se vymanit ze spárů bezcitných polovojenských sil, i on odcestoval za hranice své rodné země. Nejdříve žil nějakou dobu v Rakousku, do boku ostatních obětí traumatizované války, ale následně byl přijat jako bosenský uprchlík v Irsku, ve městě Dublin, kde měl tak možnost začít žít svůj nový plnohodnotný život. V Irsku se mu podařilo úspěšně dokončit středoškolské studium, díky němuž se naučil výborně anglický jazyk. V osmnácti se díky novým příležitostem rozhodl odstěhovat do Hawkes Bay na Novém Zélandě, kde bydlí doposud.

Jako oběť války a cíl rasistických nesrovnalostí si řekl, že chytne druhou šanci za pačesy a začne s hudbou, ve které chtěl původně vyznat lásku a úctu ke své rodné zemi. Čin, který se stal v jeho zemi – genocida, což je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny, se tak odráží i na jeho uměleckém pseudonymu – Genocide.

YouTube video

Díky novým přátelům tak proniká do světa hip-hopu, v němž v brzké době začíná se psaním vlastních textů a posléze i pouličním prodejem realizovaných mixtapů, které si získávají stále více a více obdivovatelů. Genocide se postupem času začíná zajímat o neuvěřitelné dokumenty, vytvořené publicisty Davidem Ickem a Alexem Jonesem. Právě ty ho inspirují k psaní dalších neskutečných textů, které se následně dostávají do podvědomí veřejnosti.  A o čem že ty texty vůbec jsou? No přeci o tématech, o kterých se v médiích běžně nemluví – Nový světový řád, tajné společnosti, zkorumpovaná vláda, ziskuchtivá elita vyvolávající války, korporatokracie, policejní stát, novodobé otroctví apod.

Genocide se objevil v mnoha časopisech, nahrál spousty skladeb se spoustou zajímavých umělců (např. s králem tohoto odvětví – Vinnie Pazem), pod záštitou Terrorize Records vydal nespočet mixtapů a alb pod , ale bohužel, jak už tomu bývá, o jeho tvorbě se zkrátka nemluví, což je zatracená škoda. Myšlenky jeho textů jsou totiž více než obdivuhodné!

YouTube video

Mohlo by vás také zajímat