Počet sebevražd v kalifornských věznicích se rapidně zvýšil! Proč čísla i nadále narůstají?

Právní zástupci kalifornských vězňů se bouří a rozhodli se jednat. Obvinili totiž státní úředníky z potlačování kritických zpráv o sebevraždách ve věznicích, proto si stát najal odborného znalce, který má přezkoumat soudní spisy a veškeré dokumenty, týkající se vězňů, dozorců a věznic celkově. Po průzkumu by se mělo zjistit, jak se nápravná zařízení a jejich zaměstnanci chovají k trestancům, jaký podíl má jejich chování na samotných sebevraždách odsouzených a zda je jim poskytována dostatečná duševní terapie.

Plánované soudní jednání by také mělo rozhodnout o tom, zda v následujících letech bude mít federální dohled nad psychologickou a psychiatrickou péči ve věznicích. Dalším impulsem k zmiňovanému jednání se stalo i prohlášení bývalého guvernéra Jerryho Browna, jež prohlásil, že zdravotní a duševní  péče ve věznicích je díky systémovému selhání a těžkému přeplnění vězeňské populace naprosto podprůměrná, ne-li nulová. Díky tomu všemu se počet sebevražd neuvěřitelným tempem znásobil a předpověď do budoucna říká, že tomu nebude jinak…

YouTube video

Tento příspěvek se týkal těchto témat:

Krimi

Další zajímavé příspěvky